Selecteer een pagina

Flexibele schil in de zorg

Optimale capaciteitsbenutting.

Overzicht

Personeelscapaciteit van een organisatie komt beschikbaar vanuit verschillende ‘potjes’ die verdeeld zijn over de organisatie. Koraal voorkomt door middel van de flexibele schil dat bij het ene organisatieonderdeel extra capaciteit wordt ingehuurd, terwijl elders in de organisatie personeelscapaciteit over is. Bij het inzetten van personeel op de juiste tijd en plaats worden verschillende schillen doorlopen.

De kern: Het vast personeel

Het optimaal benutten van de capaciteit van uw organisatie begint bij het goed verdelen van de capaciteit van de afdeling. De kern van de flexibele schil bestaat uit het vast personeel. Dit personeel dekt zo goed mogelijk de verwachte zorgvraag van de afdeling af.

Jaar uren systematiek (JUS)

De jaarurensystematiek biedt de planner de mogelijkheid om medewerkers in bepaalde periodes meer of minder te laten werken, zonder extra kosten te maken. Een belangrijk voordeel van JUS van Koraal is dat de planner vooruit kan plannen. Door JUS te integreren met de flexibele schil kan de planner zien in welke maanden meer of minder capaciteit van de medewerkers nodig is.

Rooster-assistent

De planningstool van Koraal helpt bij het vinden van een goede vervanger voor een uitgevallen dienst. Iemand die gekwalificeerd is de dienst te doen, maar ook iemand die nog voldoende uren beschikbaar heeft en waarbij het inplannen van de dienst geen schendingen veroorzaakt op het gebied van CAO/ATW.

Personeelstekort door Ad-hoc wijzigingen

De kern van de flexibele schil is nooit honderd procent te plannen. Het planbeeld kan veranderen wijzigen ten opzichte van het rooster dat in eerste instantie gemaakt is. In de praktijk komt het dagelijks voor dat medewerkers uitvallen en afspraken met cliënten en patiënten wijzigen.

Schil 1: Andere afdelingen / Filiaal

In de eerste schil van de flexibele schil wordt personeel van een andere afdelingen of een ander filiaal geraadpleegd. In de planningstool van Koraal is zichtbaar of de ingezette capaciteit van een afdeling hoger of lager is dan de actuele zorgvraag. Zo kan de planner gericht zoeken naar een eventuele vervanger binnen uw organisatie.

Schil 2: Flexpool / Interne flexibele schil

Zaken als ziekteverzuim, gevallen van bijzonder verlof, cursusuren en andere factoren die extra inzet van personeel vereisen, kunnen sterk verschillen tussen afdelingen. Het komt voor dat de ene afdeling ruim in de capaciteit zit, de en andere afdeling kampt met een tekort. Om deze reden richten veel organisaties een Flexpool op. Resultaat hiervan is dat de beschikbare capaciteit in uw organisatie eerst benut wordt, voordat er gebruikt wordt gemaakt van externe flexmedewerkers.

Inzet van oproepmedewerkers

Indien de diensten niet vervuld kunnen worden door medewerkers met een min-max contract, of indien alle “min-max’ers” al zijn ingezet, doet de planner van de Flexpool een beroep op oproepmedewerkers. De oproepmedewerker kiest de diensten die hij of zij kan en wil werken, en de planner van de Flexpool ziet gelijk dat een dienst vervuld wordt.

Schil 3: Beroep op Koraal

De voornaamste toegevoegde waarde van Koraal start in schil 3 van de flexibele schil. Via ons online platform kunt u inloggen om uw aanvragen gemakkelijk in te dienen. Koraal zal vervolgens een geschikte kandidaat toewijzen aan de dienst. De planner van de afdeling ziet gedurende het gehele traject wat de status is van de ingevulde dienst. Zodra de dienst definitief ingepland is ontvangt u een bericht van Koraal. Waarna de betreffende flexmedewerker direct op het eigen rooster verschijnt.

Integrale planning

Door de inzet van Detacheerders in de flextool op te nemen, heeft u in een oogopslag inzicht in de samenstelling van uw personeelsinzet. Deze gegevens kunt u direct vanuit de planning van Koraal opvragen. Hierdoor kunt u mogelijke overschrijding vroegtijdig signaleren en kan er tijdig worden ingegrepen. U kunt denken aan:

}

Contracturen

Altijd een overzicht van de standaard hoeveelheid contracturen van de afdeling.

P

Extra uren

Wat de extra uren en overwerkuren die gemaakt worden zijn.

Flexwerkers

Het aantal flexwerkers die je in hebt gezet de afgelopen periode.

Koraal PMS BV

Uren die uitbesteed zijn aan Koraal PMS BV of een ander detacheringsbureau.

Online uw aanvraag indienen?  Meer informatie lezen?

  Vragen?

  Onze accountmanager Ellen staat u graag te woord!

  Ellen Pijnenburg

  Ellen Pijnenburg

  Accountmanager